Keepalive bij VoIP apparatuur

Keepalive SIP

Eenn firewall sluit na een zogenaamde time-out de poort die geopend is met de register door de UA. De keep alive wordt gebruikt om de time-out te voorkomen. Dus apparatuur die direct aan een publiek IP-adres gekoppeld zit, heeft dit niet nodig. De waarde voor deze time-out is mede afhankelijk van de time-out die in de Router/NAT-Firewall gebruikt wordt. Een goed werkende richtlijn is om voor de keep alive eenderde te gebruiken van de time-out van de router/firewall. Bij een time-out van 3 minuten/180 seconden, past bijvoorbeeld een keep alive van 60 seconden. Dan komen er binnen het timeout-interval al 2 keep-alives langs.

De meeste professionele Firewalls hebben de mogelijkheid om deze timer te programmeren. Het instellen van de Firewall op 1 minuut is in dit verband dus geen goed idee. 3 of 5 minuten als timeout werkt dan prettiger.

Belangrijk: Veel firewalls hanteren voor UDP een basisinstelling van maximaal 120 seconden. De ideale keep alive is een “leeg” SIP-pakket. Dit is een 4- of 6-byte pakket. Sommige apparatuur werkt standaard echter met een “NOTIFY” (bijvoorbeeld Linksys). Deze “NOTIFY” is een groter pakket en ook lastiger vanuit SIP-oogpunt, omdat er acties op worden verwacht en gedaan.

Meer weten?

Top