Algemene voorwaarden

Onze standaard voorwaarden

Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. (De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840)

U kunt de voorwaarden hier downloaden als een PDF-bestand

De Nederland ICT Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: • Algemene Bepalingen
 • Dienstverlening
 • Software-as-a-service (SaaS)
 • Programmatuur
 • Ontwikkeling programmatuur en websites
 • Onderhoud van programmatuur en support
 • Advisering en Consultancy
 • Detacheringsdiensten
 • Opleiding en Trainingen
 • Hosting
 • Koop van apparatuur
 • Huur van apparatuur
 • Onderhoud van apparatuur

Privacy statement van MaxiTEL Telecom B.V.

Uw gegevens

MaxiTEL heeft voor de diensten die zij levert gegevens van u nodig. MaxiTEL gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor zover zij die nodig heeft voor de uitvoering van haar diensten, waartoe ook behoort het verstrekken van informatie omtrent de ontwikkelingen in de dienstverlening van MaxiTEL.Doel

Het uitgangspunt is dat MaxiTEL deze gegevens niet aan derden verstrekt. Uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn wanneer MaxiTEL op grond van de wet verplicht is gegevens te verstrekken, wanneer het voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is, voor het opvragen en toetsen van kredietwaardigheid of wanneer MaxiTEL derden dient in te schakelen om betaling van openstaande facturen te verkrijgen.

De gegevens die MaxiTEL over u bewaart zijn de door u aangeleverde gegevens, de gegevens die MaxiTEL van de hiervoor genoemde derden over u ontvangt en de registratie van het gebruik van de diensten van MaxiTEL.Bewaren van gegevens

Voor de uitvoering van de dienstverlening bewaart MaxiTEL deze gegevens zes maanden. Gedurende deze zes maanden zijn de gegevens via het klantenportal te raadplegen.

Vanwege fiscaal-administratieve verplichtingen bewaart MaxiTEL de factuur met specificatie en met de onderliggende technische registratie van gesprekken en dataverbruik tot zeven jaar na het jaar waarin de factuur verzonden is. Na afloop van het zevende jaar na facturering vernietigt MaxiTEL de specificatie van de factuur en de onderliggende technische registratie.

Het feit dat MaxiTEL deze gegevens bewaart wordt aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover dat op grond van de wet vereist is.Verwijderen van gegevens

U kunt bij MaxiTEL opvragen welke gegevens over u geregistreerd zijn. Dit kan via het portal, maar u kunt dit ook doen door een e-mail te sturen naar info@maxitel.nl. Uiteraard kunt u deze gegevens indien die onjuist zijn laten aanpassen. U kunt deze gegevens laten verwijderen indien er geen sprake is van een noodzaak tot het voortduren van de bewaring van deze gegevens.

Meer weten?

Top