Best Practice instellingen VoIP

Best Practice instellingen VoIP

Inleiding

Het onderstaande document is bedoeld om u te ondersteunen bij het selecteren en configureren van uw SIP eindgebruikersapparatuur. De genoemde instellingen zijn een indicatie en richtlijn. Het is niet mogelijk om alle apparaten op de markt uitputtend te beschrijven. Hiervoor verwijzen wij u dan naar de handleiding van het betreffende apparaat. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan helpen wij u graag!

Richtlijnen

Ten behoeve van het zelf instellen van VoIP-apparatuur vindt u hieronder de richtlijnen voor de diverse variabelen die u kunt tegenkomen. Niet alle apparatuur kent alle instellingen. Sommige van deze instellingen zijn door de fabrikant al op de meest gebruikelijke waarden ingesteld.

Meest voorkomende instellingen

Hieronder treft u de meest voorkomende instellingen, met het instellen van deze waardes maakt uw toestel verbinding met ons platform.

InstellingAanbevolen waardeUitleg
Display Name Uw (bedrijfsnaam) Vrij in te stellen, binnen het platform wordt deze waarde getoond op het display van degene die gebeld wordt
Username Account ID Dit is de SIP gebruikersnaam van uw toestel of apparaat
Authorization name Account ID Dit is de SIP gebruikersnaam van uw toestel of apparaat
Password  Account wachtwoord Dit het het SIP wachtwoord van uw toestel of apparaat, zorgvuldig omgaan met dit wachtwoord is belangrijk.
Registrar  ha.mtsip.nl Dit is de server waarop het toestel zich aanmeldt

 

Aanvullende instellingen 

Met de meest voorkomkende instellingen heeft u verbinding, hieronder treft u de andere mogelijke instellingen van SIP apparatuur. Hiermee kunt u bepaalde zaken nog verder fine-tunen.

InstellingAanbevolen waardeUitleg
Proxy Leeg laten of ha.mtsip.nl MaxiTEL gebruikt geen SIP proxy, deze instelling is dus meestal niet nodig. Indien vereist: bijvoorbeeld voip.mtsip.nl
Outbound Proxy Leeg laten of ha.mtsip.nl Afhankelijk van de apparatuur. Indien vereist: bijvoorbeeld voip.mtsip.nl
Domain Realm Leeg laten of ha.mtsip.nl Afhankelijk van de apparatuur. Indien vereist: bijvoorbeeld voip.mtsip.nl
User ID Account ID Dit is de SIP gebruikersnaam van uw toestel of apparaat
User Authorization ID Account ID Dit is de SIP gebruikersnaam van uw toestel of apparaat
Local SIP port Eigen keuze Bij multi-account apparatuur zijn hier standaard waarden aanwezig per account/lijn als 5060, 5062, 5064 etc.. Deze poort wordt gebruikt om vanaf onze servers naar uw toestel te communiceren. Het kan zijn dat een locale firewall hier op filtert of dat er SIP helpers in de firewall actief zijn. Indien het toestel de functie Random ports heeft, wordt het aangeraden deze aan te zetten
Remote SIP port 5060 Ons systeem reageert op pakketten naar poort 5060 – de standaard SIP-poort. Tevens hebben wij de volgende poorten open gezet: 5066 , 5068, 5070, 5072, 5074, 5076, 5078 en 5080
Register expiration,
Registration timeout,
Registration interval
600 - 1200 seconden Voor apparatuur die voor in- en uitbellen gebruikt wordt, is een waarde van 600 of 1200 seconden voldoende. Indien de apparatuur voor alleen uitbellen gebruikt wordt, is 3600 seconden de juiste waarde. Indien nodig vindt de registratie ook plaats bij uitgaande gesprekken. In geval van bijvoorbeeld een uitval en daarna terugkomen van de Internet-verbinding duurt het dan maximaal zo’n 10 minuten voordat de apparatuur weer on-line is
SIP registation failure time 120 seconden Minimum waarde 1 minuut. Deze timer bepaalt hoe lang het VoIP-apparaat wacht met opnieuw proberen te registreren als het niet gelukt is. Dit bepaalt bijvoorbeeld hoe lang het duurt na eventueel uitval van de internet-verbinding voordat de registratie opnieuw geprobeerd wordt. Deze timer werkt dus samen met de “registration interval”.
STUN / NAT-Traversal Leeg laten Ons telefonie-platform gebruikt een geavanceerde proxy-methode, die automatisch detecteert of uw apparatuur zich achter een NAT/Firewall bevindt. Hierdoor is het gebruik van STUN niet noodzakelijk en in een aantal gevallen zelfs ongewenst. Het kan de werking van uw eigen apparatuur verstoren. Dit komt omdat de UA zich dan het “buiten” adres van de firewall aanmeet. In de communicatie betekend dit dat de SIP-pakketten naar het adres van de Firewall verstuurd worden, zonder verdere adressering. De firewall zal deze pakketten dan niet doorlaten. Een firewall die NIET goed compatible is met SIP/VoIP zal poorten geopend moeten hebben om SIP-pakketten door te laten, zelfs al is de UA erachter prima in staat om een ‘gat’ in de firewall te prikken en open te houden.
Use Keepalive Ja ** Mechanisme om een firewall open te houden voor SIP-verkeer.
Keepalive timer 30 seconden Instellingen van 15 seconden en korter zijn in beginsel zinloos. De keepalive wordt immers gebruikt om de firewall open te houden voor SIP-verkeer. De meeste firewalls kennen een time-out van ten minste 2-3 minuten. Op een normale verbinding zouden 2, maximaal 3 keepalive-pakketten meer dan voldoende moeten zijn om een firewall open te houden. Sommige firewalls worden door fanatiekere beheerders ingesteld op 1 minuut – dat is vrij extreem. Zelfs in dit geval is een interval van 20 seconden comfortabel ruim.
DTMF RFC-2833 In-band werkt niet op bijvoorbeeld de G.722 codec, zodat de RFC-2833 instelling de beste is. SIP-info is een standaard aan het worden, deze wordt niet door alle apparatuur even goed ondersteund.
Subscribe MWI No Ons systeem stuurt een z.g. “Notify”-bericht uit als er een voicemail wacht. Als u dit op “yes” instelt, gaat uw apparatuur ons systeem ‘spammen” met notify-berichten, die verder niets doen.
Codec (voorkeur) G.711a / G.729a/b Binnen MaxiTEL, dus voor zogenaamde On-Net gesprekken, is ons systeem transparant voor de gebruikte codec. Onze UM-server ondersteunt niet alle codecs, bij bijvoorbeeld een gesprek met een G.722 codec wat naar de UM-server verbonden wordt, zal overgeschakeld worden naar bijvoorbeeld g.711a. 

Meer weten?

Top